Ekofiltry

Oferujemy rozwiązania do automatycznej produkcji i kontroli jakości dla filtrów eko-olejowych do róznych pojazdów.
Integrujemy się ze stołem obrotowym naszego partnera GUSBI, aby zautomatyzować i kontrolować proces produkcyjny od załadunku papieru do rozładunku gotowych produktów.

Wszystkie etapy procesu

1

Ładowanie mediów

Wkładanie nośnika filtracyjnego w postaci papieru na stół obrotow  jest wykonywane automatycznie za pomocą robota antropomorficznego: tym samym jest zapewniona idealna koncentryczność papieru względem denka filtra.

2

Ładowanie denka filtra

Wkładanie denek do formy na stole obrotowym można wykonać automatycznie.
Oferujemy różne rozwiązania do ładowania dla stołu obrotowego o różnym stopniu automatyzacji i autonomii produkcji.

3

Końcowa kontrola wymiarów

Kontrola wymiarów jest przeprowadzana automatycznie pod koniec procesu produkcyjnego: wykrywana jest niezgodność wymiarowa, a produkt niezgodny z wymogami jest wyrzucany z przenośnika wyładowczego.
Integracja z oprogramowaniem stołu obrotowego Gusbi pozwala również odrzucić gotowe produkty zdiagnozowane jako niezgodne z oprogramowaniem stołu obrotowego.

Autec w liczbach

Ładowanie mediów
linia z 12 paletami
2 roboty 2 stół obrotowy
Ładowanie denka filtra
2 loading stations with long autonomy

1000-1200 filtri/ora

Case Histories

Wdrażanie aplikacji w różnych sektorach stale nas stymuluje i pozwala nam zastosować sprawdzone rozwiązania dla nowych przypadków.